Anmälningar till Föreläsning: Mitt Japan
Tisdag 3 September 18:00

Namn E-mailadress Antal deltagare
Leena Johansson lmse.johansson@bredband.net 1
Rihab Yousif rihab.yousif@nrm.se 2
harald eneroth haralde563@hotmail.com 2
Åsa Sigvardsdotter asa.sigvardsdotter@gmail.com 1