Kanotfärd i Amazonas

Med lust, nyfikenhet och kunskap

Vi värnar varmt om våra resmål och den natur vi alla är beroende av. Det kan man göra på många sätt. För vår del börjar det redan då vi planerar våra resor här hemma. Val av platser som vi besöker, transporter, vilket boende man har, och inte minst, val av lokala samarbetspartners. Vi vill ta ansvar för att vår verksamhet inte försämrar för kommande generationer att få uppleva en fantastisk natur och levande kulturer.

Klimat­­investering

Sedan januari 2018 avsätter vi pengar från verksamheten som vi investerar i projekt som är naturbevarande eller arbetar med förnybar energi. Från början kallade vi detta för klimatkompensation. Det var vi först med som researrangör i Sverige och vi är glada och stolta att vi har inspirerat flera i branschen att följa efter.
Läs mer här » 

Hur vi reser spelar roll

Att arrangera resor som tar hänsyn till lokala förutsättningar är något som funnits i vårt DNA sedan starten av Världens Resor. Små grupper. Få avgångar. Kunnig färdledning. Längre resor. Tågresor som ersätter flyg.
Läs mer här »

Utbildning

Vi har anlitat företaget Husstainability som stöd i vårt hållbarhetsarbete. Fokus ligger på utbildning i ansvarsfullt affärsmannaskap. Analys (Sanity Check) gjord för hela verksamheten.
Läs mer här »

Val av partners

Vi väljer våra samarbetspartners och leverantörer med omsorg. Vi ställer krav på skäliga löner och villkor för anställda. Vi efterfrågar lokalt ägda hotell, biobränsle till fordon, säkerhet mm.
Läs mer här »