Hållbarhet

Vi värnar varmt om våra resmål och den natur vi alla är beroende av. Det kan man göra på många sätt. För vår del börjar det redan då vi planerar våra resor här hemma. Val av platser som vi besöker, transporter, vilket boende man har, och inte minst, val av lokala samarbetspartners. Vi vill ta ansvar för att vår verksamhet inte försämrar för kommande generationer att få uppleva en fantastisk natur och levande kulturer.


Vi klimatkompenserar 

Vi klimatkompenserar för hela CO2-utsläppet för alla resenärers flygresor från och till Sverige. Det som genererar mest utsläpp per resenär är flygandet. Som researrangör känns det naturligt att lyfta denna fråga och börja ta ansvar. Från och med januari 2018 klimatkompenserar vi för alla resenärers långflyg. Siffror på CO2 utsläpp och motsvarande investeringar kommer kvartalsvis presenteras på denna sida. 

Vad är klimatkompensation

Klimatkompensation innebär att pengar går till investeringar i exempelvis trädplantering och nybyggnation av förnybar energi, som sol- och vindkraft. På så sätt undviks ytterligare utsläpp av växthusgaser vid energiproduktion och utsläpp som finns tas upp av växande vegetation och sänker halterna av främst koldioxid i atmosfären. Som resenär med Världens Resor bidrar du till denna utveckling.

Så här hänger allt ihop

Varje flygresa generar ett koldioxidutsläpp. Hur mycket som släpps ut beror på flygsträcka, bränsle, flygbolag samt hur många personer som sitter på flyget. Det finns ett antal olika beräkningsverktyg för detta och i slutändan kommer man fram till ett mått som mäts i ton koldioxid/resenär. Med detta som grund återinvesterar vi i certifierade klimatprojekt som är prissatta med x antal kronor/ton. 

South Pole - vår samarbetspartner

Vi samarbetar och klimatkompenserar genom South Pole, som har genomfört klimatanalyser åt drygt 150 organisationer i olika branscher och har utvecklat flertalet beräkningsverktyg. De har utvecklat och implementerat mer än 270 klimatkompensationsprojekt och därmed skapat tiotusentals arbetstillfällen i utvecklingsländer, förbättrade levnads- och arbetsvillkor, samt ekonomiska vinster för företag och samhällen.

Dessa projekt investerar vi i

Återplantering i Colombia. Certifierat som ett Gold standard projekt. Bevarande av skog i Zimbabwe. Certifierat som ett VCS-CCBS projekt. Vattenprojekt i Vietnam. Certifierat som ett Gold standard projekt. Läs om South Pole, projekten och certifieringen i vänsterspalten på denna sida. 

Vill du göra ännu mer

Om du som resenär vill klimatkompensera ytterligare, så välkomnar vi – och naturen såklart detta. Gå in på https://shop.southpolecarbon.com/en/category/flight