Vi tar hjälp för att bli bättre

I vår satsning på ett mer hållbart resande och på ett mer hållbart företagande har vi tagit hjälp av Husstainability. Fokus ligger på att utbilda personal och färdledare i hållbarhet, att minimera klimatpåverkan och att få resenärerna att uppskatta initiativet.

Det här gör vi:

  • Analys (Sanity Check) är gjord för hela verksamheten och åtgärdsplan påbörjad. Idag har vi "grönt ljus" på flera områden, men arbete återstår.
  • Ansvar i vardagen på kontoret: Vi går igenom våra inköp, förbrukning av el, sopsortering, egna och inhyrda transporter mm.
  • Utbildning av personal och ledning i ansvarsfullt affärsmannaskap och hållbarhet.

Utbildningen av Erik Huss från Husstainability innefattar hur jorden och dess klimat har påverkats av människans verksamheter sedan industrialiseringen. Vad innebär ”The Great Acceleration” och vår nya geologiska tidsålder Antropocen? Exempel på hur vanliga affärsverksamheter påverkar de naturliga systemen, och hur vi kan utveckla vårt sätt att göra affärer, inom planetens gränser. 

Övning i hur vi kommunicerar om ett nytt hållbart sätt att göra affärer. 

Inspiration med en rad exempel från Sverige och internationellt på hur en hållbar verksamhet blir positiv för både affärerna och för planeten, och hur detta bygger stolthet i företaget – internt och externt.

Husstainability

Husstainability grundades 2016 och erbjuder utbildningar, workshops, insikter, inspiration och PR-rådgivning om hur företag eller organisationer kan ställa om till en mer ansvarsfull verksamhet där det blir lönsamt att arbeta med naturen – inte emot. Vinsten blir ett starkare varumärke, högre förtroende på marknaden och mer motiverade medarbetare.

www.husstainability.se