Världens Resor AB

Världens Resor AB
Tegnérgatan 8
113 58 Stockholm

Tel: 08-669 55 25

E-post: info@varldensresor.se 

Organisationsnummer: 556637-8468

Styrelsens säte: Stockholm

Bankgiro: 5508-5484