Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett formulär då du gör en intresseanmälan, broschyrbeställning eller bokning av resa behandlas av Världens Resor för förberedelse och administration av den berörda tjänsten. Personuppgifterna lagras och utgör underlag för marknads- och kundanalyser samt för marknadsföringsändamål. Denna lagring och användning av uppgifterna görs endast av Världens Resor, och uppgifterna kommer ej att lämnas vidare till tredje part annat än där så är nödvändigt för genomförande av resa eller arrangemang.

Personuppgiftsansvarig

Världens Resor är personuppgiftsansvarig. Det är oss du kontaktar om du önskar att inte få postala utskick (inkluderat våra broschyrer och inbjudningar) eller om du vill ändra några av de registrerade uppgifterna. Du kan välja om du önskar få informationen digitalt eller per post.

Registrering av IP-adresser

Vid besök på Världens Resors hemsida sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.