Avbeställnings- och reseförsäkring

Innan avresa
Det är bra att ha en avbeställningsförsäkring som skyddar dig om du är tvungen att avboka resan vid tex sjukdom. Genom oss kan du köpa avbeställningsförsäkring genom Gouda reseförsäkringar. Vi bifogar information från Gouda med bokningsbekräftelsen. Kostnaden är 5% av resans pris. Du kanske redan har en avbeställningsförsäkring genom din hemförsäkring men som inte täcker hela resans pris? Det fiffiga med Goudas försäkring är att du kan välja valfritt belopp du vill försäkra vilket gör att du kan utnyttja tex din hemförsäkring till maxbeloppet och sedan köpa en kompletterande försäkring för överskjutande belopp.

Gouda avbeställningsförsäkring (pdf)

Under resans gång
Du behöver ha en reseförsäkrning som skyddar dig under resan gång. Om du skulle bli sjuk eller skada dig. De flesta hemförsäkringar har ett visst skydd upp till 45 dagar. Innan avresa är det viktigt att du kontrollerar att du har det skydd du vill ha. Behöver du en kompletterande reseförsäkring förmedlar vi det från Gouda.

Vi svarar gärna på dina frågor kring försäkringar!