Resevillkor

Avtal mellan Världens Resor och resenären

När du köper en resa av Världens Resor gäller svensk konsumentlagstiftning, paketreselagen och resegarantilagen. Vid tvister finns klara regler vad som gäller för dig som konsument.

VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för paketresor.
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering.  En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av. För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08‑700 08 00.

PAKETRESA
De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Världens Resor AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Världens Resor AB, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. 

Här läser du: Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

RESEVILLKOR
SRF:s allmänna villkor för paketresor, tillsammans med Världens Resors kompletterande resevillkor samt de upplysningar som Världens Resor tillhandahåller utgör avtalet mellan resenären och arrangören. I avtalet ingår också särskild information som resenären fått avseende ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. Villkoren följer bestämmelserna i Lagen om Paketresor.

I de fall då SRF:s allmänna villkor för paketresor och de kompletterande resevillkoren är motstridiga gäller de kompletterande resevillkoren. SRF:s allmänna villkor för paketresor kan du läsa här.

KOMPLETTERANDE RESEVILLKOR FÖR RESA MED VÄRLDENS RESOR:

Boka resa

1. Anmälan kan göras per telefon, post eller via hemsidan. Det är viktigt att ange
korrekt namn, samma som i passet. 
2. Vi skickar bekräftelse på din anmälan tillsammans med resevillkor. Betalning av anmälningsavgift skall ske inom 10 dagar. 
3. Cirka två månader innan avresa skickar vi praktisk information. 
4. Slutbetalning skall vara Världens Resor tillhanda senast 40 dagar före avresa.
5. Cirka en vecka innan avfärd får du din flygbiljett, ev. viserat pass samt kontaktadresser och telefonnummer till de hotell där vi bor.

Betalning av resa
Sker vid två tillfällen. För att din anmälan skall vara giltig skall anmälningsavgift betalas in så fort du bokat din resa, dock senast tio dagar efter anmälan. Anmälningsavgiftens storlek är 3500 kr/person. Slutbetalning skall göras senast 40 dagar innan avresa. Sker anmälan senare än 40 dagar innan avresa skall hela resans pris inbetalas inom 3 dagar. 

Avbeställningsskydd
Ingår inte i resans pris. Kontrollera vad din hemförsäkring täcker. Ofta finns det möjlighet att komplettera med reseskydd. Ett avbeställningsskydd ger möjlighet att boka av resan vid tex sjukdom. Genom oss kan du köpa avbeställningsförsäkring genom Gouda reseförsäkringar. Vi bifogar information från Gouda med bokningsbekräftelsen. Kostnaden är 7% av det belopp du väljer att försäkra (du kanske redan har en försäkring i din hemförsäkring eller på ditt betalkort som täcker ett visst belopp, då kan du välja att försäkra resterande summa) Meddela oss innan du skall betala in anmälningsavgiften om du även vill teckna avbeställningsförsäkring med Gouda genom oss, så hjälper vi till med detta. Det går bra att ringa eller maila oss.

Avbokning av resa

Avbeställning tidigare än 90 dagar före avresedagen. Resenären betalar 2000 kr. Resterande anmälningsav­gift återbetalas.

Avbeställning mellan 90 och 61 dagar före avresedagen. Anmälningsavgiften är förverkad.

Avbeställning mellan 60 och 41 dagar före avresedagen. Resenären betalar 25% av resans pris.

Avbeställning mellan 40 och 15 dagar före avresedagen: Resenären betalar 50% av resans pris.

Avbeställning 14 dagar före avresan eller senare. Resenären betalar 100% av resans pris. 

Ombokning av resa

Ombokning (av en resa till en annan resa, eller samma resa men annat datum) som genomförs tidigare än 90 dagar före avresa: Resenären betalar en ombokningskostnad på 1000 kr, resterande anmälningsavgift överförs till den nya bokningen.

Ombokning senare än 90 dagar före avresa behandlas som en avbokning och en nybokning och gällande avbokningsvillkor gäller.

Hantering av personuppgifter
Genom att betala anmälningsavgiften bekräftar du att du tagit del av, och godkänner gällande resevillkor nedan. Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. leverera de resetjänster du beställt av oss. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. 

Uppgifter som samlas in i samband med bokning och resa
När du bokar en resa med oss samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din beställning. Uppgifterna lämnas ut till de leverantörer vi samarbetar med för att tjänsten ska kunna levereras (flygbolag, hotell, leverantörer av aktiviteter etc). Bokar du en resa som arrangeras i samarbete med en tidning eller tidskrift (DN, SvD, Tidningen Vi mm) lämnar vi ut dina uppgifter till denna partner. Överföring till tredje land sker om du reser till ett land som inte är medlem i EU eller EES. När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information om din resa. Vi använder oss av e-post och SMS. Vi använder också uppgifterna för bokföring. 

De uppgifter vi samlar in är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post), födelsedatum, kön, passuppgifter, försäkringsinformation, kontaktuppgifter till anhörig, eventuella allergier och annan medicinsk information som kan vara relevant för din resa. Om du reser till en destination som kräver visum kan vi samla in kompletterande information för att kunna genomföra din visumansökan.

När du genomför en resa med oss samlar vi också in uppgifter gällande bokningen dvs. bokningsnummer, resmål och reslängd.

Vid bokning förekommer att en person lämnar uppgifter om flera personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna till oss har samtliga resenärers samtycke för att lämna ut uppgifterna.

Ditt för- och efternamn (inga övriga uppgifter) kommer att stå i en deltagarlista som alla deltagare i samma grupp får. Vid akut, extraordinär händelse på ett resmål kommer vi att ge dina personuppgifter vidare till Svenska UD för kännedom om var du befinner dig. I händelse av sjukdom eller skada under en resa där vi bedömer att vi behöver ta kontakt med anhörig, alternativt anhörig hör av sig till oss, kommer vi endast ge uppgifter om dig till den av dig lämnad som kontaktperson i bokningsformuläret.

Hur länge sparas personuppgifterna 

Vi sparar uppgifterna vi samlar in i vår kunddatabas och vårt bokningssystem. Personuppgifterna sparas i 2 år om du inte samtyckt till att vi sparar dina uppgifter längre. 

Adressändring
Resenären skall hålla Världens Resor underrättad om eventuell adressändring så att ändrade avgångstider o dyl kan meddelas.

Flyg
Vi flyger med reguljärflyg och avresa från Stockholm ingår i resans pris. I de fall du vill resa från annan ort, anger du detta vid bokningstillfället. Möjliga avreseorter varier med destination samt flygbolag. Finns publicerade priser för avresa från Göteborg eller Köpenhamn gäller dessa vid bokning tidigare än två månader före avresa. Vid senare bokning kan priset ändras beroende på platstillgång.

Tåg
Vi reser med reguljära tåg eller chartrat tåg. Avresa från Stockholm ingår i resans pris om inte annat anges. I de fall du vill resa från annan ort, anger du detta vid bokningstillfället. Möjliga avreseorter kan variera.

Del i dubbelrum/enkelrum
Om du reser ensam kan du välja att boka enkelrum mot extra kostnad. Du kan även välja att boka del i dubbelrum och delar då rum med en annan resenär av samma kön. Blir det ojämnt antal får du enkelrum och vi bjuder på den extra kostnaden. Detta gäller vid bokning tidigare än 60 dagar före avresa. Vid bokning senare kan vi inte alltid garantera enskild resenär möjlighet att boka del i dubbelrum.

Försäkringar
Du måste ha en heltäckande försäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen skall dessutom täcka kostnader vid ev hemtransport. Detta är ett villkor för deltagande i resan!

Minimiantal deltagare
På vår hemsida anges minimiantal resenärer för att vi skall kunna genomföra resan. Vid de tillfällen detta antal inte uppfylls erbjuds ofta resenären att genomföra resan mot pristillägg. Om prishöjningen överstiger 8% har resenären rätt att säga upp avtalet. Om resan ställs in meddelas detta senast 30 dagar före avresa.

Pass, visum, övriga inresedokument
På samtliga resor utanför Europa krävs pass. Även för resor inom Europa kan pass krävas (alternativt internationellt ID-kort). Olika länder har olika regler för hur länge ett pass behöver vara giltigt och ska du resa med oss erhåller du information om vad som gäller på ditt resmål men regler kan ändras och det är alltid resenärens eget ansvar att ha giltigt pass vid resans tidpunkt. Utgå från att ditt pass skall vara giltigt sex månader efter avslutad resa samt innehålla minst två tomma sidor.

På vissa resmål krävs visum och vi informerar hur ansökningsprocessen går till. Till vissa länder sköter Världens Resor ansökningen (om det tex är ett gruppvisum), till  vissa länder söker resenären själv visum. Information om kostnad för visum ingår eller ej i resans pris framgår under rubriken vad som ingår i varje resas pris.

För inresa i vissa länder krävs tex giltigt vaccinationsbevis mot gula febern eller Covid-19, alternativt negativt pcr-test. Världens Resor informerar senast en månad före avresa om vilka inreseregler som gäller på det aktuella resmålet. Det är dock resenärens ansvar att vara uppdaterad och ha de vaccinationer eller annat som krävs för  inresa. 

Om resenären saknar, har trasigt eller ogiltigt pass vid avresan kan ingen återbetalning ske. 

Om resenären saknar giltigt visum vid avresan (ej erhållit visum i tid, blivit nekad visum eller ej tagit med sig visum) kan ingen återbetalning ske. 

Om resenären saknar giltiga vaccinationer och dylikt vid avresan kan ingen återbetalning ske. 

Reklamation
Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet. 

Kontakta Världens Resor på 08-6695525 eller info@varldensresor.se.

Resehandlingar
Biljetter skickas ut cirka en vecka före avresa. Resenären är skyldig att kontrollera att de uppgifter som anges i handlingarna är riktiga. Vid felaktigheter skall Världens Resor meddelas omedelbart. Om resenären saknar pass, giltigt visum eller flygbiljett vid resans avgång kan ingen återbetalning ske. 

Vad ingår i resans pris
Vad som ingår i respektive resa finns noggrant beskrivet på vår hemsida. Allmänt kan sägas att följande ingår: Svensktalande färdledare, internationellt flyg och flygskatter, samtliga transporter nämnda i resplanen, alla övernattningar, visum och tillstånd, inträden till sevärdheter och museum beskrivna i resplanen, nationalparksavgifter (där inte annat anges), frukost alla dagar samt vissa ytterligare måltider (se respektive resa vad som ingår) och studiebesök beskrivna i programmet. Resornas pris gäller till och med 31 dec 2023 eller till det att nya priser publiceras.

Ändring av resans pris
Vi förbehåller oss rätten att korrigera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader. Som förändringar räknas bl a ändringar av transportkostnader och valutakurser. En förändringar av priset meddelas alltid resenären så fort som möjligt, dock senast 30 dagar innan avresa. Om prishöjningen överstiger 8% har resenären rätt att säga upp avtalet. 

Ändring av avtalsvillkor och resans utformning
Resornas upplägg är av sådan karaktär att det är omöjligt att garantera att resplanen följs till hundra procent. Resplanen är därför alltid preliminär. Detta villkor måste accepteras av resenären. Världens Resor förbehåller sig rätten att göra ändringar. Förändringar av resplanen kan ske av många anledningar. Det kan handla om väderförutsättningar, de lokala myndigheternas påverkan, utverkning av tillstånd m.m. Det händer att flygbolagen ändrar sina flygtider och t om linjesträckningar. Vi kan även bli tvungna att ändra angivna hotell eller transportmedel. Vid förekommande fall är det Världens Resors ambition att finna en likvärdig ersättning.

Om resenären väljer att inte utnyttja angivna hotell och transporter, eller lämnar gruppen under resans gång kan ingen återbetalning ske. Vidare frånsäger sig arrangören ekonomiskt ansvar för händelser som kan rubriceras som force-majeur.

Världens Resor följer utvecklingen på alla resmål. Resorna är inte statiska. Därför är vi alltid beredda att förändra resorna för att göra dem än mer intressanta. I de fall vi byter ut en plats i resplanen mot en annan meddelas detta i god tid innan avresa.

Det är inte alltid helt okomplicerat att möta en främmande kultur med dess traditioner och lagar. Vi besöker de mest olikartade kulturer med ambitionen att väcka förståelse och vidga kunskaperna om omvärlden. För att visa respekt, och bli respekterad, är det nödvändigt att resenären anpassar sig till den lokala kulturen i den utsträckning som krävs.


Världens Resor är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF), www.resebyraforeningen.se vilket är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor.