Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation är ett sätt att ta ansvar för klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser. Sedan januari 2018 klimatkompenserar vi för hela CO2 utsläppet för alla våra resenärers flygresor från och till Sverige. I Sverige var vi första researrangör som tog detta ansvar och vi inspirerar fler i branschen att följa efter. Det är vi stolta över. Väljer du att resa med oss så är du också med och tar ansvar - då du väljer en mer hållbar resa.

Klimatkompensation innebär att utsläpp som inte kan minska genom egna åtgärder kompenseras genom att bidra till utsläppsminskningar utanför organisationens gränser. Det finns flera viktiga kriterier som klimatkompensation ska uppfylla: Utsläppsminskningarna ska vara additionella, vilket betyder att de inte hade skett utan tillskottet från klimatkompensationen, samt att utsläppsminskningarna ska vara verifierade av en tredje part.

Klimatkompensation kan ses som ett viktigt verktyg i den globala klimatomställningen genom att stödja utvecklingsländer i utveckling av klimatfrämjande projekt inom t.ex. energieffektivisering, förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog. 

Vill du själv klimatkompensera mer för andra resor, inrikesflyg, biltransporter eller annat så kan du göra detta genom Southpole, klicka här.

Så här går det till

  • Varje flygresa generar ett koldioxidutsläpp.
  • Hur mycket som släpps ut beror på flygsträcka, bränsle, flygbolag samt hur många personer som sitter på flyget. 
  • Beräkningen definieras som ton koldioxid/resenär.
  • Vi använder företaget South Pole för beräkning av CO2 utsläppet för varje resenärs flygresa från och till Sverige. Så här räknas det ut
  • Vi investerar pengar i certifierade klimatprojekt som motsvarar antal ton CO2 enligt beräkningen. De tre projekten presenteras nedan.

 

Transparens - en självklarhet

Det är inte lätt att sätta sig in i hur klimatkompensation fungerar och att göra bedömningar av vilka företag, certifieringar och projekt som gör mest klimatnytta. Branschen som erbjuder klimatkompensation granskas och klimatnyttan och framförallt kriteriet kring additionalitet (att utsläppsminskningarna inte skett utan tillskott från klimatkompensationen) ifrågasätts. Vilket är bra! Det finns naturligtvis bättre och sämre aktörer på denna marknad som överallt och det är vårt jobb att välja rätt. Även vi företag som investerar i klimatkompensation kritiseras. Ofta för bristande transparens kring vilka projekt som avses samt brist på att redovisa med gällande intyg. 

Att det är komplicerat och snårigt att klimatkompensera tycker vi inte ska få bli en förevändning att låta bli. Klimatkompensation är en del i ett större och långsiktigt arbete med att minska våra utsläpp.

Vi är transparenta med hur vi klimatkompenserar och vi tycker det är en självklarhet att alla i vår bransch väljer att göra detsamma. Du som kund och resenär kan ställa krav på det! 

  • Högst upp på denna sida ser du hur många ton CO2 vi klimatkompenserat för i år. Varje kvartal uppdateras siffran.
  • Vi har certifikat och makuleringsbevis på klimatkompensation, det betyder att den är spårbar och kan inte användas av någon annan. Klicka på länkarna nedan:

Certifikat kvartal 1 2018, Certifikat kvartal 2 2018, Certifikat kvartal 3 2018, Certifikat kvartal 4 2018.

Certifikat kvartal 1 2019, Certifikat kvartal 2 2019, Certifikat kvartal 3 2019, Certifikat kvartal 4 2019

  • De projekt vi stött/stödjer har skapat klimatnytta i form av tredjepartsverifierade utsläppsminskningar. Projekten har även bidragit till andra hållbarhetsvinster som t ex biologisk mångfald och arbetstillfällen. Nedan presenteras de tre projekten.

REDD-projekt som det i Zimbabwe binder stora mängder koldioxid (och det binder idag). Trädplanteringsprojektet i Colombia är certifierat enligt Gold Standard, som har de tuffaste kriterierna när det gäller att mäta och påvisa utsläppsminskningarna. Dak Pone i Vietnam är inget dammprojekt utan använder flödeskraft (run-of-river), vilket i regel är betydligt miljövänligare och bättre för den biologiska mångfalden. 

Projekt Colombia

Projektet CONSERVATION & REFORESTATION OF DEGRADED AREAS IN BARBOSA i Colombia syftar till att bevara den ekologiska mångfalden samt vattenresurserna i Aburrádalen i Colombia. Det gör man genom att återplantera träd i det 82 hekar stora området, samt genom att bevara 37 naturliga arter i skogen. Projektet är Gold Standard certifierat.

Pelle Ståldal arbetar med hållbarhet på Världens Resor, i somras besökte han projektet i Barbosa, Colombia.

Läs faktablad om projektet här

 

Projekt Zimbabwe

Projektet KARIBA REDD+ FOREST PROTECTION säkerställer att 785 000 hektar skog vid Lake Karibas södra strand bevaras intakt. Området inkluderar fyra nationalparker vars djurliv också är skyddat. Här lever bl a elefanter, lejon och flodhästar. Projektet är certifierat som ett VCS-CCBS projekt.

Se filmen och läs faktabladet här 

För mer om certifiering VCS-CBBS här

Projekt Vietnam

I det vietnamesiska vattenprojektet DAK PONE HYDRO POWER förses de etniska minoriteterna i Kon Tum provinsen med två kraftstationer som nyttjar det naturliga vattenflödet. På så vis fås renare el, möjlighet till bevattningskanaler vilket har medverkat till att hela området fått en bättre infrastruktur. Projektet är certifierat som ett Gold Standard projekt.

Läs mer om projektet

 

Gold Standard

Gold Standard är en global ideell stiftelse som grundades av bland andra WWF i syfte att skapa en certifieringsstandard som uppfyller strikta kriterier när det gäller klimatnytta men också med avseende på andra sociala och miljömässiga aspekter. För att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling bör klimatfrämjande åtgärder också bidra till andra mål såsom ren energi, rent vatten, god hälsa och ökat välstånd.

Mot bakgrund av detta har den nya standarden Gold Standard for the Global Goals utformats. Idén är att påskynda omställningen i enlighet med såväl Parisavtalet som hållbarhetsmålen och att fler projekt kan kvantifiera, certifiera och maximera sin påverkan.

För mer information, besök gärna www.goldstandard.org.

South Pole - vår samarbetspartner

Vi samarbetar med och klimatkompenserar genom South Pole, som har genomfört klimatanalyser åt drygt 150 organisationer i olika branscher och utvecklat flertalet beräkningsverktyg. South Pole är världens största utvecklare av klimatprojekt och har implementerat mer än 500 klimatprojekt för klimatkompensation och därigenom även skapat tiotusentals arbetstillfällen i utvecklingsländer, förbättrade levnads- och arbetsvillkor, samt ekonomiska vinster för företag och samhällen.

South Pole Group grundades 2006 med erfarenheter från Myclimate, Världsbanken, UNFCCC och McKinsey & Co. De är en av världens ledande leverantörer av premiumprojekt för klimatkompensation. Med en global närvaro och lokal kompetens hjälper South Pole organisationer att utveckla hållbara och lönsamma lösningar som har en positiv inverkan på klimat, ekosystem och samhällen.

Det är ett världsomspännande företag med 200 anställda fördelade på 16 kontor över 6 kontinenter. South Pole erbjuder kompetenser inom projektutveckling av klimatkompensationsprojekt i utvecklingsländer, klimat-, miljö- och hållbarhetsrapportering, beräkningar av investeringars klimatpåverkan, elcertifikat för förnybar energi, samt åtgärdsprogram för att öka engagemang hos medarbetare på företag.

South Pole Group har valts till Best Project Developer i Environmental Finances Voluntary Carbon Market Survey 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015. 2011 vann Renat Heuberger, VD på South Pole Group, priset Swiss Social Entrepreneur of the Year som delas ut av Schwab Foundation/World Economic Forum. 

South Pole har bl a:

Reducerat mer än 80 miljoner CO2e, motsvarande Greklands årliga utsläpp av växthusgaser

Analyserat klimatavtrycket på investeringar motsvarande drygt 2 biljoner USD

Mobiliserat drygt 10 miljarder USD till ren energi i utvecklingsländer

Möjliggjort produktionen av drygt 100 000 GWh förnybar energi, motsvarande Nederländernas årliga elkonsumtion

Skapat 70 000 arbetstillfällen i utvecklingsländer

Skyddat landområden på drygt 55 000 km2, vilket motsvarar 5,5 miljoner fotbollsplaner

För mer information besök gärna www.southpole.com