Projekt Colombia

Projektet CONSERVATION & REFORESTATION OF DEGRADED AREAS IN BARBOSA i Colombia syftar till att bevara den ekologiska mångfalden samt vattenresurserna i Aburrádalen i Colombia. Det gör man genom att återplantera träd i det 82 hekar stora området, samt genom att bevara 37 naturliga arter i skogen.

Här kan du läsa om projektet

Projektet är certifierat som ett Gold Standard projekt