Projekt Vietnam

I det vietnamesiska vattenprojektet DAK PONE HYDRO POWER förses de etniska minoriteterna i Kon Tum provinsen med två kraftstationer som nyttjar det naturliga vattenflödet. På så vis fås renare el, möjlighet till bevattningskanaler och har medverkat till att hela området fått en bättre infrastruktur. 

Här kan du läsa mer om projektet

Projektet är certifierat som ett Gold Standard projekt