South Pole

South Pole Group grundades 2006 med erfarenheter från Myclimate, Världsbanken, UNFCCC och McKinsey & Co. De är en av världens ledande leverantörer av premiumprojekt för klimatkompensation. Med en global närvaro och lokal kompetens hjälper South Pole organisationer att utveckla hållbara och lönsamma lösningar som har en positiv inverkan på klimat, ekosystem och samhällen.

Det är ett världsomspännande företag med 200 anställda fördelade på 16 kontor över 6 kontinenter. South Pole erbjuder kompetenser inom projektutveckling av klimatkompensationsprojekt i utvecklingsländer, klimat-, miljö- och hållbarhetsrapportering, beräkningar av investeringars klimatpåverkan, elcertifikat för förnybar energi, samt åtgärdsprogram för att öka engagemang hos medarbetare på företag.

South Pole Group har valts till Best Project Developer i Environmental Finances Voluntary Carbon Market Survey 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015. 2011 vann Renat Heuberger, VD på South Pole Group, priset Swiss Social Entrepreneur of the Year som delas ut av Schwab Foundation/World Economic Forum. 

Företaget har genomfört klimatanalyser åt drygt 150 organisationer i olika brancher och har utvecklat flertalet beräkningsverktyg. Dessutom har de utvecklat och implementerat mer än 270 klimatkompensationsprojekt och därmed skapat tiotusentals arbetstillfällen i utvecklingsländer, förbättrade levnads- och arbetsvillkor för människor världen över samt ekonomiska vinster för företag och samhällen.

South Pole har bl a:

Reducerat mer än 80 miljoner CO2e, motsvarande Greklands årliga utsläpp av växthusgaser

Analyserat klimatavtrycket på investeringar motsvarande drygt 2 biljoner USD

Mobiliserat drygt 10 miljarder USD till ren energi i utvecklingsländer

Möjliggjort produktionen av drygt 100 000 GWh förnybar energi, motsvarande Nederländernas årliga elkonsumtion

Skapat 70 000 arbetstillfällen i utvecklingsländer

Skyddat landområden på drygt 55 000 km2, vilket motsvarar 5,5 miljoner fotbollsplaner