Hur gör vi skillnad

Hur vi reser spelar roll
Vi reser mer än någonsin. Turism är en av världens viktigaste och snabbast växande näringar. Hur vi reser spelar roll. På våra resor väljer vi i första hand lokalt ägda hotell, restauranger och transportmedel. Vi anlitar guider och tolkar med lokal förankring på de platser vi besöker. Detta gör vi för att så mycket som möjligt av de pengar som vi och våra resenärer spenderar ska stanna i landet och nå de människor som bor där. 

Vi vill att du som resenär ska vara medveten om gällande livsvillkor för människor i de länder vi besöker och hur vårt resande påverkar befolkningen och den lokala kulturen. Vi arbetar för att våra resenärer har goda förkunskaper och respekterar kulturer och sedvänjor i de områden vi besöker. Vi informerar innan resan genom öppna föreläsningar, samtal, utförligt skriva resplaner samt gedigen skriftlig deltagarinformation.

Vi för dialog med de underleverantörer vi anlitar och vill att de uppfyller vissa villkor gentemot sina anställda, till exempel rätten till levnadslön, skäliga arbetstider samt förbud mot barnarbete. Våra resenärer skall följa de lagar som gäller i respektive land och även följa svensk lag. Regeln är att det som är förbjudet i lag hemma skall naturligtvis respekteras även vid en utlandsvistelse. Vi har nolltolerans när det gäller alla former av prostitution och väljer hotell där detta inte förekommer.

Klimatkompensation
Att resa är roligt och lärorikt för oss resenärer och kan ge många positiva effekter på ekonomi men även främja demokratifrågor i de länder vi besöker. Våra resmål ligger oftast långt bort och det blir nödvändigt att flyga. Vårt mål är att klimatkompensera alla långflygningar och vi har kommit en bit på vägen. 

Idag ger vi årligen ett belopp som motsvarar 100 kr per resenär till organisationer som arbetar för en positiv utveckling med fokus på klimat samt demokrati och utvecklingsfrågor. För 2017 väljer vi att stödja främst dessa två organisationer; South pole och Svalorna.

I år ger vi 176.900 kr i bistånd. 


South Pole är ett ledande bolag inom klimattjänster. Pengarna kanaliseras genom South Pole för att stödja klimatprojekt som har certifieringen Gold Standard vilket är den mest krävande certifieringen för miljöarbete som även tar hänsyn till sociala aspekter och stöds bland annat av Greenpeace och WWF i utvecklingsländer i Afrika. Projektens teknologiska fokus ligger på förnybar energi, energieffektivisering samt olika former av skogs- och cook stoves-projekt. Läs gärna mer om Golden Standard: http://www.cdmgoldstandard.org/frequently-asked-questions/gold-standard-foundation 

Om du själv vill klimatkompensera för din flygresa eller ge klimatbidrag till de projekt vi stöder är du välkommen att göra så genom South Poles webbshop (som är på engelska): https://shop.southpolecarbon.com/  


Svalorna Latinamerika arbetar för att barn, unga och kvinnor ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade livsvillkor. Svalorna samarbetar med lokala organisationer i Bolivia, Nicaragua och Peru för mänskliga rättigheter med fokus på deltagande demokrati, ekonomiska rättigheter, utbildning, sexuella och reproduktiva rättigheter.

Vi har möjlighet att besöka deras projekt i El Alto, utanför La Paz under vår resa Altiplano. Målet är att minska risken att barn och ungdomar hamnar på gatan och även att förbättra kommunikationen inom familjerna för att på så sätt motverka familjevåld och hjälpa fattiga föräldrar att bättre stötta sina barn. Vill du lära mer om Svalornas arbete, bli medlem eller ge ytterligare stöd?