Föreläsning Burma, tisdag 26 september

Datum:

Plats: Världens Resor, Tegnérgatan 8, ingång hörnet Döbelnsgatan.
Tid: Tisdag 26 september, kl 18.00 – 19.00
Inträde: 60 kr (inkluderar dryck och tilltugg)

Maila din anmälan här eller ring 08-669 5525. Föranmälan krävs, begränsat antal platser. 


Burma tar två steg framåt och ett bakåt. Allt sedan juntan lämnade över delar av makten till Aung San Suu Kyi har landet sakta men säkert kunnat förbättra några av de mest eftersatta områdena, såsom hälsovård och skola. I den märkliga konstitution som juntan lämnade efter sig fick Aung San Suukyis parti aldrig makten över ytterområden där de flesta av landets etniska motsättningar finns och där landets största exportvara, jade, utvinns. Burma är ett land som även fortsättningsvis får kämpa för att komma till rätsida med allt. 

Anna Mnatsakanova, reseproducent och färdledare, berättar om landet och våra olika resor. De centrala delarna av landet är tämligen oberörda av det som händer i ytterområdena. Det är här i dessa delar våra resenärer genom alla år mött ett Burma som för de flesta blir en stor favorit. Ljuset, människorna, stämningen, hängivelsen. Det är många olika ingredienser.

På resan till södra Burma besöker vi Merguiarkipelagen där havsnomaderna moken håller till. Norra Burma är en klassisk resa till många av de gamla huvudstäderna längs Irrawady, men också dagar hos Chinfolket vid Mt Vctoria. Slutligen har vi resan Gyllene triangeln som rör sig i bergsområden där mängder av olika etniska minoriteter hör hemma i Burma, Laos, Thailand, Kina och Vietnam. 


Läs om alla våra resor till Burma


Läs om alla våra resor till Burma