65000 kr till Svalornas viktiga arbete i Latinamerika

Publicerad:

Många av våra resor går till utvecklingsländer och till regioner med fattigdom, begränsad demokrati och bristande respekt för mänskliga rättigheter. Vi skänker årligen ett belopp som motsvarar 100 kr per resenär till tre organisationer som arbetar för en positiv utveckling. Svalorna Latinamerika är en av organisationerna som hittills har fått 65000 kr av Världens Resor.

SVALORNA LATINAMERIKAI Latinamerika arbetar Svalorna för att barn, ungdomar och kvinnor ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade livsvillkor. Svalorna samarbetar med lokala samarbetsorganisationer i Bolivia, Nicaragua och Peru för mänskliga rättigheter med fokus på deltagande demokrati, ekonomiska rättigheter, utbildning ochsexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

KLICKA HÄR FÖR ATT SE FILMEN FRÅN ALBOR I BOLIVIA

I Boliva arbetar Svalorna med ALBOR, en medlemsorganisation av och för barn- och ungdomar i staden El Alto. Organisationen använder sig av poesi och teater för att driva frågor kring mänskliga rättigheter, sexuella rättigheter, medborgarskap och demokrati. 

Som resenär på resan Altiplano har du möjlighet att besöka arbetet i El Alto utanför La Paz.

Svalorna