Vi klimatkompenserar, 65931 kr till Respect Climate

Publicerad:

För varje resenär som reser med oss skänker vi 100 kr fördelat på tre olika områden. Respect Climate arbetar med klimattjänster och hjälper företag att minska sina utsläpp genom ett aktivt klimatarbete. 

Sedan juli 2013 har vi bidragit med 65931 kr till projektet med energieffektiva vedspisar - Envirofit Jivan Joyti Stove. Denna moderna och effektiva spis minskar markant belastningen på klimatet. 

Klicka här för att se Environfits film om Jivan Joyti Stove

Envirofit Jivan Joyti Stove är en modern och effektiv spis som markant minskar belastningen på klimatet. I jämförelse med en konventionell spis minskar bränsleförbrukningen, skogsavverkningen och därmed även växthusgasutsläppen med cirka 60 %. En spis minskar utsläppen med mellan 1,3 till 1,9 ton CO2e per år, och hittills har cirka 300 000 spisar kunnat säljas.

Ett köp av reduktionsenheter i detta projekt finansierar produktion och distribution av spisarna i Indien, och möjliggör för indiska familjer att ha råd att investera i en spis. Föroreningar i hemmet förorsakar ca 500 000 liv om året, och anses vara den tredje främsta hälsofaran i Indien; en dags konventionell matlagning anses motsvara effekterna av att röka 20 cigaretter om dagen. Den nya effektivare spisen minskar den hälsovådliga röken med ca 80%, och skonar därmed många liv.

Utöver ovan nämnda klimat- och hälsoeffekter frigör spisen även tid, framförallt för kvinnor. Genom att ha högre effekt och leda till snabbare matlagning, samt genom att spara in tid för att samla bränsle, har den en direkt effekt på levnadsstandarden. Den minskade skogsavverkningen leder även till ett starkare skydd för biologisk mångfald.

Vill du veta ännu mer eller kanske själv bidra till en bättre miljö?

Klicka här för att komma till Respect Climate hemsida.